CID BAZA ČLANOVA

powered by DEKRA Zapošljavanje
Članom Udruge može postati svaka punoljetna poslovno sposobna fizička osoba, kao i valjano osnovana i registrirana pravna osoba koja se bavi djelatnostima zbog kojih je Udruga osnovana ili drugim djelatnostima kojima neposredno doprinosi funkcioniranju Udruge i ostvarivanju njezinih ciljeva.

Zahtjev za primanje u redovito članstvo podnosi se Upravnom odboru u pisanom obliku popunjavanjem pristupnice. Oduku o primitku u članstvo donosi Upravni odbor.

Svaki redoviti član je nakon primanja u članstvo dužan plaćati godišnju članarinu. Iznos upisnine i članarine, kao i uvjete njihova plaćanja Upravni odbor će utvrđivati jednom godišnje svojom odlukom. U svakom slučaju razlikovati će se iznos članarine za redovite članove fizičke osobe (tzv. individualna članarina) i iznos članarine za redovite članova pravne osobe (tzv. Korporativna članarina).

Članovi Udruge dužni su prilikom pristupanja Udruzi dostaviti svoje ažurne kontakt podatke, uključujući telefonski broj i adresu elektroničke pošte. Članovi Udruge koji su pravne osobe dužne su prilikom pristupanja Udruzi obavijestiti o osobi koja će biti zadužena, odnosno ovlaštena za kontakt s Udrugom.

Članovi Udruge dužni su obavijestiti Udrugu o svakoj promjeni podataka sadržanih u popisu članova Udruge, te podatcima za kontakt u Udruzi, u roku osam dana od dana nastale promjene.

Pristupnica za individualno članstvo

Pristupnica za korporativno članstvo

Sponzori:

DEKRA