CID BAZA ČLANOVA

powered by DEKRA ZapošljavanjeDobro došli na stranice Hrvatskog Instituta Direktora!


Hrvatski Institut Direktora je neovisna, dobrovoljna i neprofitna udruga fizičkih i pravnih osoba osnovan u Splitu, 06. srpnja 2007. god., s osnovnim ciljem djelovanja da se funkcija direktora, članova upravnih i nadzornih odbora obavlja kao zasebna interdisciplinarna profesija.

Hrvatski Institut Direktora je ravnopravni član Europske konfederacije udruženja Direktora – ecoDa i nezavisni je glas koji teži izvrsnosti u onome što radimo. Obrazovni program i konferencije, politika rada, vrednovanje radnih skupina s naglaskom na otvorena pitanja korporativnog upravljanja i njeno usuglašavanje sa Europskom Komisijom i Parlamentom su naš doprinos unutar Europske konfederacije Direktora.

Ponosni smo što je naša udruga dugogodišnji pokrovitelj znanstvene konferencije OFEL – u svezi korporativnog upravljanja. Naši članovi su aktivni u znanstveno - istraživačkoj mreži SEE CGAN za razvoj korporativnog upravljanja u jugoistočnoj Europi te u radnim skupinama ecoDa – glasu Direktora u Europi.

Pozivam sve zainteresirane da odvojite nekoliko trenutaka i istražite naš svijet pregledavanjem naše web stranice. Izuzetna mi je čast da nas kontaktirate i pridružite se našim nastojanjima razvoju korporativnog upravljanja u Republici Hrvatskoj.

S poštovanjem,

Dr.sc. Ljiljana Katičić

Predsjednica
Hrvatskog Instituta Direktora

Objave

3.7.2016

Upravljanje rizicima – Kad prijetnje sagledavate cjelovito, možete ih pretvoriti u priliku 02/07/2016 lider.media


1.7.2016

Odašiljači i veze d.o.o. - javni natječaj za odabir predsjednika Uprave i članova Uprave 29.06.2016
Hrvatska pošta d.d. - javni natječaj za odabir predsjednika Uprave i članova Uprave 29.06.2016

30.6.2016U novom broju Lidera: Bitka za državne tvrtke – Tehnička vlast povlači sumnjive kadrovske poteze

29.6.2016


Hrvatske ceste d.o.o. - ispravak javnog natječaja za odabir predsjednika Uprave i članove Uprave 24.06.2016

23.6.2016

Hrvatske ceste d.o.o. - javni natječaj za odabir predsjednika Uprave i članove Uprave 17.06.2016
Hrvatske autoceste d.o.o. - javni natječaj za odabir predsjednika i člana Uprave 17.06.2016
HŽ Infrastruktura d.o.o. - javni natječaj za odabir predsjednika Uprave i članove Uprave 17.06.2016

27.5.2016

How good is “good” governance?


Anderson with Turnbull The Director's Chair May 2016.pdf

26.5.2016


Zakon o računovodstvu NN 78/15

23.5.2016

Javni natječaj za ravnatelja i zamjenika ravnatelja CERP-a
Obrasci - Izjave za kandidate članova NO i uprave


Uredba o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku


Postkonferencijski izvještaj - LIDER konferencija - OFEL.pdf


Dynamics of Organizational Change: Beyond Identity and Reputation

ECODA_CG Guidance and Principles for Unlisted Companies in Europe.pdf

Tri razloga za oprez u privatizaciji svih državnih tvrtki pdf

Guide to Directors Duties and Liabilities pdf 

Corporate Governance Compliance and Monitoring Systems across the EU pdf


Najave

29.6.2016

The 19th European Corporate Governance Conference, 27 October 2016 in Bratislava, Slovakia
"Digitization and Transparency – transforming the future of corporate governance?"

22.06.2016

“The Audit Committees at the heart of the Audit Reform” event


ecoDa-PWC_Guidance_Audit_Committees_21_June_2016.pdf

15.6.2016

OFEL 2017, CIRU

01.06.2016


A joint conference with ecoDa and PwC on "Audit committees at the heart of the Audit Reform", 21 June 2016

OFEL 2016, CIRU

KADA?
15.-16.travnja 2016

GDJE?
Dubrovnik, Hrvatska
Sveučilište u Dubrovniku
Budućnost javnih poduzeća, Lider

KADA?
15.travnja 2016

GDJE?
Dubrovnik, Hrvatska
Sveučilište u Dubrovniku,
Lapadska obala 7, 20000

Informacije o sudionicima i protokolu
Sponzori:

DEKRA