CID BAZA ČLANOVA

powered by DEKRA ZapošljavanjeDobro došli na stranice Hrvatskog Instituta Direktora!


Hrvatski Institut Direktora je neovisna, dobrovoljna i neprofitna udruga fizičkih i pravnih osoba osnovan u Splitu, 06. srpnja 2007. god., s osnovnim ciljem djelovanja da se funkcija direktora, članova upravnih i nadzornih odbora obavlja kao zasebna interdisciplinarna profesija.

Hrvatski Institut Direktora je ravnopravni član Europske konfederacije udruženja Direktora – ecoDa i nezavisni je glas koji teži izvrsnosti u onome što radimo. Obrazovni program i konferencije, politika rada, vrednovanje radnih skupina s naglaskom na otvorena pitanja korporativnog upravljanja i njeno usuglašavanje sa Europskom Komisijom i Parlamentom su naš doprinos unutar Europske konfederacije Direktora.

Ponosni smo što je naša udruga dugogodišnji pokrovitelj znanstvene konferencije OFEL – u svezi korporativnog upravljanja. Naši članovi su aktivni u znanstveno - istraživačkoj mreži SEE CGAN za razvoj korporativnog upravljanja u jugoistočnoj Europi te u radnim skupinama ecoDa – glasu Direktora u Europi.

Pozivam sve zainteresirane da odvojite nekoliko trenutaka i istražite naš svijet pregledavanjem naše web stranice. Izuzetna mi je čast da nas kontaktirate i pridružite se našim nastojanjima razvoju korporativnog upravljanja u Republici Hrvatskoj.

S poštovanjem,

Dr.sc. Ljiljana Katičić

Predsjednica
Hrvatskog Instituta Direktora

Objave

28.8.2016

DUUDI nam nije potreban - evo što moramo učiniti

27.8.2016


Poništenje javnih natječaja za odabir direktora društava i člana uprave objavljenih 27.07.2016. u NN 69/2016


1.8.2016

Zračna luka Zadar d.o.o. - javni natječaj za odabir direktora društva 27.07.2016
Zračna luka Split d.o.o. - javni natječaj za odabir direktora društva 27.07.2016
Zračna luka Rijeka d.o.o. - javni natječaj za odabir direktora društva 27.07.2016
Zračna luka Osijek d.o.o. - javni natječaj za odabir direktora društva 27.07.2016
Zračna luka Zagreb d.o.o. - javni natječaj za odabir direktora društva 27.07.2016
Zračna luka Dubrovnik d.o.o. - javni natječaj za odabir direktora društva 27.07.2016
Zračna luka Pula d.o.o. - javni natječaj za odabir člana Uprave 27.07.2016
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. - javni natječaj za odabir direktora društva 27.07.2016

3.7.2016

Upravljanje rizicima – Kad prijetnje sagledavate cjelovito, možete ih pretvoriti u priliku 02/07/2016 lider.media


1.7.2016

Odašiljači i veze d.o.o. - javni natječaj za odabir predsjednika Uprave i članova Uprave 29.06.2016
Hrvatska pošta d.d. - javni natječaj za odabir predsjednika Uprave i članova Uprave 29.06.2016

30.6.2016U novom broju Lidera: Bitka za državne tvrtke – Tehnička vlast povlači sumnjive kadrovske poteze

29.6.2016


Hrvatske ceste d.o.o. - ispravak javnog natječaja za odabir predsjednika Uprave i članove Uprave 24.06.2016

23.6.2016

Hrvatske ceste d.o.o. - javni natječaj za odabir predsjednika Uprave i članove Uprave 17.06.2016
Hrvatske autoceste d.o.o. - javni natječaj za odabir predsjednika i člana Uprave 17.06.2016
HŽ Infrastruktura d.o.o. - javni natječaj za odabir predsjednika Uprave i članove Uprave 17.06.2016

27.5.2016

How good is “good” governance?


Anderson with Turnbull The Director's Chair May 2016.pdf

26.5.2016


Zakon o računovodstvu NN 78/15

23.5.2016

Javni natječaj za ravnatelja i zamjenika ravnatelja CERP-a
Obrasci - Izjave za kandidate članova NO i uprave


Uredba o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku


Postkonferencijski izvještaj - LIDER konferencija - OFEL.pdf


Dynamics of Organizational Change: Beyond Identity and Reputation

ECODA_CG Guidance and Principles for Unlisted Companies in Europe.pdf

Tri razloga za oprez u privatizaciji svih državnih tvrtki pdf

Guide to Directors Duties and Liabilities pdf 

Corporate Governance Compliance and Monitoring Systems across the EU pdf


Sponzori:

DEKRA