CID BAZA ČLANOVA

powered by DEKRA Zapošljavanje

Izjava Predsjednice

Dobro došli na stranice Hrvatskog Instituta Direktora!


Hrvatski Institut Direktora je neovisna, dobrovoljna i neprofitna udruga fizičkih i pravnih osoba osnovan u Splitu, 06. srpnja 2007. god., s osnovnim ciljem djelovanja da se funkcija direktora, članova upravnih i nadzornih odbora obavlja kao zasebna interdisciplinarna profesija.

Hrvatski Institut Direktora je ravnopravni član Europske konfederacije udruženja Direktora – ecoDa i nezavisni je glas koji teži izvrsnosti u onome što radimo. Obrazovni program i konferencije, politika rada, vrednovanje radnih skupina s naglaskom na otvorena pitanja korporativnog upravljanja i njeno usuglašavanje sa Europskom Komisijom i Parlamentom su naš doprinos unutar Europske konfederacije Direktora.

Ponosni smo što je naša udruga dugogodišnji pokrovitelj znanstvene konferencije OFEL – u svezi korporativnog upravljanja. Naši članovi su aktivni u znanstveno - istraživačkoj mreži SEEGAN za razvoj korporativnog upravljanja u jugoistočnoj Europi te u radnim skupinama ecoDa – glasu Direktora u Europi.

Pozivam sve zainteresirane da odvojite nekoliko trenutaka i istražite naš svijet pregledavanjem naše web stranice. Izuzetna mi je čast da nas kontaktirate i pridružite se našim nastojanjima razvoju korporativnog upravljanja u Republici Hrvatskoj.

S poštovanjem,

Dr.sc. Ljiljana Katičić

Predsjednica
Hrvatskog Instituta Direktora

O udruzi

Poticaj za osnivanje Udruge certificiranih članova upravnih i nadzornih odbora nastala je kako bi se istaknula važnost društvene odgovornosti poslovnih organizacija te pojedinačne odgovornosti članova upravnih i nadzornih odbora u tim organizacijama.

Osnivačka skupština održana je u Splitu, 06. srpnja 2007. Skupština je usvojila Statut, Etički kodeks i Poslovnik o radu Suda časti te je imenovala članove svih tijela udruge.

Čelništvo Udruge čine: Predsjednica Dr.sc. Ljiljana Katičić, Dopredsjednik mr.sc. Željko Lekšić. Počasni predsjednik Udruge je prof. dr. sc. Darko Tipurić.

Hrvatska udruga certificiranih članova nadzornih i upravnih odbora - CID primljena je u članstvo Europske konfederacije nacionalnih udruga koje okupljaju članove nadzornih i upravnih odbora – ecoDa. CID broji oko 150 članova, koji su vrhunski menadžeri, gospodarstvenici, predsjednici i članovi uprava te nadzornih odbora.

Udruga je u suradnji s Dekrom zapošljavanje d.o.o. izradila CID-ovu Hrvatsku Bazu Nadzornika (HBN). HBN je jedina baza nadzornika čije je pretraživanje usklađeno sa Zakonom o trgovačkim društvima i Etičkim kodeksom, a svojim podacima predstavlja dobar izvor kvalitetnih i neovisnih nadzornika. HBN će se ponuditi Vladi Republike Hrvatske, te će biti prosljeđivana ostalim zainteresiranim stranama (Skupštinama te Nadzornim i Upravnim odborima).

Udruga želi da u nadzornim odborima budu stručnjaci, oni koji su sposobni nadzirati rad društva, preuzeti nadzornu i stratešku ulogu i spremni preuzeti osobnu odgovornost. Temeljni ciljevi Udruge su trajno stručno usavršavanje članova, da se u statusnom pogledu obavljanje člana upravnih i nadzornih odbora tretira kao zasebna interdisciplinarna profesija te da se upravljačke i poslovne funkcije u gospodarstvu obavljaju u okvirima poduzetničke i zakonske odgovornosti, a prema jedinstvenom kodeksu dobrih poslovnih običaja i profesionalne etike. Također, cilj je da se ustanove i razvijaju jedinstveni strukovni standardi glede statusa, materijalnih prava i profesionalne odgovornosti članova nadzornih odbora, uz razvoj dobre prakse korporativnog upravljanja u Hrvatskoj.

CID organizira program edukacije koji se sastoji od tri modula ukupnog trajanja od 54 sata: pravni i organizacijski aspekti korporativnog upravljanja, poslovna analiza, korporativno izvještavanje i revizija te strateški aspekti korporativnog upravljanja.

Sponzori:

DEKRA