CID BAZA ČLANOVA

powered by DEKRA Zapošljavanje
Regionalna konferencija: Budućnost javnih poduzeća

Vlasničke i organizacijske transformacije javnih poduzeća u modernoj ekonomiji

KADA?
15.travnja 2016

GDJE?
Dubrovnik, Hrvatska
Sveučilište u Dubrovniku,
Lapadska obala 7, 20000

LINK?
http://lider.media/buducnost-javnih-poduzeca-2016

Sponzori:

DEKRA