CID BAZA ČLANOVA

powered by DEKRA Zapošljavanje

5. KONFERENCIJA HRVATSKE UDRUGE CERTIFICIRANIH ČLANOVA NADZORNIH I UPRAVNIH ODBORA

"ZADACI I ODGOVORNOST ČLANOVA NADZORNIH I UPRAVNIH ODBORA

22. listopada 2010. godine, Hotel Antunović u Zagrebu.


PROGRAM KONFERENCIJE

PETAK, 22.10.2010.

11:00 – 11:30 - registracija

11:30 – 12:00 - otvaranje konferencije i analiza HUCNO Baze Nadzornika, Daniele Divjanović, predsjednik HUCNO
 
12:00 – 12:30 – ecoDa i HUCNO Načela korporativnog upravljanja za neuvrštena društva, Marina Mešin, univ.spec.oec.

12:30 – 14:00 – Radionica – uloga i zadaci za članove NO/UO, moderator: prof. dr. sc. Marijan Cingula

14:00 – 15:30 – Ručak

15:30 - 16:00 - predstavljanje knjige „Uvod u europsko pravo društava“, prof. dr. sc. Hana Horak
 
16:00 – 18:00 – Odgovornost članova NO/UO, akademik prof. dr. sc. Jakša Barbić

Prijave za konferenciju se primaju najkasnije do 20. listopada 2010.g. Popunjeni obrazac prijave molimo poslati na hucno@hucno.hr ili na fax: 01/ 6396 067.
Kotizacija za konferenciju (s PDV-om) za članove Udruge iznosi 280 kn, a za nečlanove 615 kn. Uplatu molimo izvršiti na žiro-račun Udruge otvoren u Privrednoj banci Zagreb d.d. broj: 2340009-1110283917.

Napomena:
Ukoliko Vam je potreban predračun za uplatu kotizacije molim Vas da u prijavi to naznačite.

Za sva pitanja vezana uz konferenciju slobodno nas kontaktirajte na 01/ 6396 065 ili na mail: hucno@hucno.hr  

Sponzori:

DEKRA