CID BAZA ČLANOVA

powered by DEKRA Zapošljavanje

3. KONFERENCIJA HRVATSKE UDRUGE CERTIFICIRANIH ČLANOVA NADZORNIH I UPRAVNIH ODBORA

"Nagrađivanje članova uprava, upravnih i nadzornih odbora u Republici Hrvatskoj"

Zagreb, hotel Dubrovnik, 26. i 27. 09.2008.

PETAK, 26. 09. 2008.

17:00 Otvaranje 3. konferencije, prof. dr. sc. Marijan Cingula, Predsjednik HUCNO
17:05 – 17:25 Christian Strenger, German Corporate Governance Commission: "Executive compensation"
17:25 – 17:45 mag. Irena Prijović, Udruga članova nadzornih odbora Slovenije, i Gorazd Podbevšek: "Implementacija preporuka u slovenskoj poslovnoj praksi"
17:45 – 18:15 doc. dr. sc. Hana Horak; "Preporuke o nagrađivanju u Republici Hrvatskoj"
18:15 – 18:35 Vanja Nadali, Croatia Osiguranje d.d.: "Osiguranje od odgovornosti za štetu članova nadzornog odbora"
18:35 – 18:45 Pauza za kavu
18:45 Skupština Udruge HUCNO

SUBOTA, 27. 09. 2008.

09:00 – 09:30 Dodjela certifikata 5. Generaciji prolaznika programa edukacija "Korporativno upravljanje za članove nadzornih i upravnih odbora"
09:30 – 10:00 Bernard Dedenbach, Member of the Bord of Directors of Institut Luxembourgeois des Administrateurs (ILA) and Executieve Partner at Korn & Ferry
10:00 – 10:30 prof. dr. sc. Lovorka Galetić

Ukoliko Vam je potreban smještaj u Zagrebu, za sudionike konferencije osigurali smo popust u hotelu Dubrovnik. Rezervacije soba možete izvršiti na e-mail: groups@hotel-dubrovnik.hr ili na telefon 01/4863-503 (kontakt osoba gđa. Suzana Fudurić) s napomenom da ste sudionik konferencije HUCNO.

Sponzori:

DEKRA