CID BAZA ČLANOVA

powered by DEKRA Zapošljavanje

2. KONFERENCIJA HRVATSKE UDRUGE CERTIFICIRANIH ČLANOVA NADZORNIH ODBORA

"Izbor između monističkog i dualističkog sustava korporativnog upravljanja"

- UPRAVNI ODBOR U HRVATSKIM DIONIČKIM DRUŠTVIMA – DA ILI NE? -

OPATIJA, GRAND HOTEL 4 OPATIJSKA CVIJETA, 29.02. – 01.03.2008.

PETAK 29.02.2008.

16:00 – 16:15 Otvaranje konferencije: prof. dr. sc. Marijan Cingula, Predsjednik HUCNO
16:15 – 16:45 Miles Templeman, predsjednik Europske konfederacije udruga članova nadzornih odbora i upravnih odbora (ecoDa): „UK Corporate Governance and the role of the non executive director“
16:45 – 17:00 Irena Prijović, izvršna direktorica Slovenske udruge članova nadzornih odbora: „Uloga Udruge članova nadzornih odbora, kao nevladine organizacije, u dopuni zakonske regulative za razvoj korporativnog upravljanja“
17:00 – 17:30 Gorazd Podbevšek, Socius d.d. Ljubljana: „Usklađivanje načela nagrađivanja članova uprava i članova nadzornih odbora u Europskoj Uniji“
17:30 – 18:00 doc. dr. sc. Hana Horak, Predsjednica Suda časti HUCNO

SUBOTA 01.03.2008.

09:00 prof. dr. sc. Jakša Barbić: „Novele Zakona o trgovačkim društvima – uvođenje monističkog sustava korporativnog upravljanja“
10:45 – 11:15 PAUZA
11:15 – 12:45 prof. dr. sc. Jakša Barbić: „Novele Zakona o trgovačkim društvima – uvođenje monističkog sustava korporativnog upravljanja“
12:45 – 14:00 RUČAK
14:00 – 14:45 prof. dr. sc. Danijel Pučko, Ekonomski fakultet – Ljubljana: „Izbor jednorazinskog i dvorazinskog modela korporativnog upravljanja u zemljama Centralne i Istočne Europe“
14:45 – 17:00 OKRUGLI STOL - moderator: prof. dr. sc. Darko Tipurić

Prijave za konferenciju se primaju najkasnije do 20.veljače 2008. Kotizacija za dvodnevnu konferenciju iznosi:

  • za članove HUCNO 1.190 kn
  • za nečlanove 2.190 kn

Udruga HUCNO nije u sustavu PDV-a

Popunjeni obrazac prijave molimo poslati na hucno@hucno.hr ili na fax: 01/6396-067.

Za sudionike konferencije omogućen je smještaj po sniženim cijenama u Grand hotelu 4 opatijska cvijeta.

Rezervaciju smještaja možete napraviti na e-mail: info@milenijhoteli.hr ili fax 051 278 021. Prilikom rezervacije smještaja molimo Vas naglasite da ste sudionik konferencije.

Sponzori:

DEKRA