CID BAZA ČLANOVA

powered by DEKRA Zapošljavanje

Prva konferencija HUCNOa

„Izazovi korporativnog upravljanja u Hrvatskoj i zemljama regije“

Hrvatska udruga certificiranih članova nadzornih i upravnih odbora organizira prvu konferenciju koja će se održati u Dubrovniku od 19. – 20. listopada 2007. godine na temu „Izazovi korporativnog upravljanja u Hrvatskoj i zemljama regije“.

PROGRAM KONFERENCIJE:

Petak 19. listopada 2007.

20:00 večera u hotelu Splendid

Subota 20. listopada 2007.

09:00 – 09:30 otvaranje konferencije: prof. dr. sc. Marijan Cingula – Predsjednik HUCNOa: „Uloga i zadaci HUCNOa u razvoju korporativnog upravljanja u Hrvatskoj“
09:30 – 10:15 prof. dr. sc. Vilim Gorenc – „Odnos između Uprave i nadzornog odbora dioničkog društva“
10:15 – 10:35 pauza
10:35 – 11:20 prof. dr. sc. Aziz Šunje – Ekonomski fakultet – Sarajevo: „Korporativno upravljanje u BiH“
11:20 – 12.25 Leonardo F. Peklar – Socius Consulting Inc. Ljubljana: „Korporativno upravljanje u tranzicijskim zemljama“
12:30 – 14:00 ručak
14:00 – 17:00 dr. sc. Nikša Sviličić – Proactiva d.o.o. - „Korporativno upravljanje sa aspekta komunikacijsko – prezentacijskih vještina - kako uspješno komunicirati sa menadžerskom strukturom“
20:00 Dodjela certifikata polaznicima 2. generacije „Korporativnog upravljanja za članove NO“ u restoranu Gil's

Konferencija će se održati u hotelu Excelsior, Dubrovnik. Kotizacija za konferenciju za članove Udruge iznosi 800,00 kn, a za nečlanove 2.500 kn. Uplatu molimo izvršiti na žiro-račun Udruge otvoren u Privrednoj banci Zagreb d.d. broj: 2340009-1110283917.

Za sve sudionike konferencije omogućen je smještaj po sniženim cijenama u hotelima:

  • Hotel Excelsior (5*)
  • Hotel Uvala (4*)
  • Hotel Splendid (3*)
  • Hotel Komodor (3*)

Rok prijave za konferenciju je 01. listopada 2007.

Kontakt:

Marina Mešin
Tajnik HUCNOa
e-mail: mmesin@efzg.hr

Napomena:

Ukoliko Vam je potreban predračun za uplatu kotizacije molim Vas da u prijavi to naznačite.

Kontakt za hotele:

Hotel Excelsior (5*): Nejdi Dubovic: nejdi.dubovic@hotel-excelsior.hr

Hotel Uvala (4*), Hotel Splendid (3*) i Hotel Komodor (3*): sales_uvala@mail.hotelimaestral.com

Molimo Vas da prilikom rezervacije hotela naznačite da ste sudionik konferencije kako bi ostvarili cijene s popustom.

Sponzori:

DEKRA